Kvader

Kvader je oglato geometrijsko telo, ki ga omejuje šest mejnih ploskev. Po dve in dve mejni ploskvi sta skladna in vzporedna pravokotnika. Kvader ima 12 robov in 8 oglišč. Dve ploskvi sta osnovni ploskvi (ploskev na kateri kvader stoji in njej vzporedna ploskev), druge štiri pa tvorijo plašč kvadra (oznaka pl). Kvader ima tri skupine s po 4 skladnimi in vzporednimi robovi. Zato kvader določajo trije značilni robovi: dolžina, širina in višina.Navadno jih označimo po vrsti z a, b in c.

Ploskovna diagonala je daljica, ki povezuje dve nasprotni oglišči iste ploskve, na primer AC, BG, CF, označujemo jo z d1.Telesna diagonala je daljica, ki povezuje dve oglišči različnih ploskev, na primer AC, BH, DF, označimo jo z d in so med seboj skladne.

Diagonalni presek kvadra je presek kvadra z ravnino, ki gre skozi nesosednja robova. Kvader ima tri različno velike diagonalne preseke.