Površina kvadra

POVRŠINA telesa je vsota ploščin vseh mejnih ploskev. Kvader ima 2 osnovni ploskvi, ostale sestavljajo plašč. Če površje kvadra razvijemo v ravnino (mrežo), dobimo pravokotnike, zato ni težko izračunati površine.
O=a·b P=2O + pl
pl=2ac + 2bc P=2ab + 2ac + 2bc
pl=2(a + b)c P=2(ab + ac + bc)

Primer
Kolikšna je površina kvadra z robovi a=3m, b=4m, c=6m?
P=2(ab + ac + bc)
P=2(3·4 + 3·6 + 4·6)
P=108m2