VAJE

 


[Pitagorov izrek][Izreki o skladnosti]


 1. Določi tretjo stranico v pravokotnem trikotniku s hipotenuzo c, če je
  1. a = 6 cm, b = 8 cm;
  2. b = 10 cm, c = 20 cm;
  3. a = 15 cm, b = 20 cm;
  4. a = 7 cm, c = 8 cm.
Rešitev naloge
 1. Zmaja držimo na 45 m dolgi vrvici. Prijatelj, ki je 30 m od nas, stoji točno pod zmajem. Kako visoko je zmaj?
Rešitev naloge
 1. Kako visoka sme biti 60 cm široka omara, da jo lahko iz vodoravne postavimo v navpično lego v prostoru z višino 245 cm?
Rešitev naloge
 1. 115 metrov visoko sekvojo veter prelomi 45 metrov nad tlemi. Kako daleč od vznožja drevesa udari vrh ob tla?
Rešitev naloge
 1. Igrišče je dolgo 60 m in široko 40 m. Na vogalu je na 20 m visokem drogu postavljen žaromet. Določi razdaljo od žarometa
  1. do sredine igrišča
  2. do od žarometa najbolj oddaljene točke igrišča.
Rešitev naloge
 1. V ostrokotnem trikotniku ABC je c = 6 cm, vc = 4 cm, a = 5 cm. Določi b in vb !
Rešitev naloge

Peter Legiša: Gometrija v ravnini. DZS, Ljubljana, 1995.


[Pitagorov izrek][Izreki o skladnosti]


Izdelal: Blaž Ivanuša