SKLADNOST TRIKOTNIKOV

 


[Pitagorov izrek][Vaje]


V tem poglavju je nekaj osnov o skladnih trikotnikih.

Definicija:

Lastnosti:

Izrek o skladnosti trikotnikov:

Trikotnika sta skladna:


[Pitagorov izrek][Vaje]


Izdelal: Blaž Ivanuša