Matiju Èopu  [Slika (161 kb)]

Vam izroèím, prijat’lja dragi mani,
ki spi v prezgodnjem grobu, pesem milo;
loèitvi od njega mi je hladílo,
bila je lek ljubezni stari rani.

Minljivost sladkih zvez na svet’ oznáni,
kak’ kratko je veselih dni ¹tevilo,
da sreèen je le ta, kdor z Bogomílo
up sreèe onstran groba v prsih hrani.

Pokópal misli visokoletéèe,
¾eljá nespolnjenih sem boleèine,
ko Èrtomír ves up na zemlji sreèe;

dan jasni, dan oblaèni v noèi mine,
srcé veselo in bolnó, trpeèe
upokój’le bodo grôba globoèine.

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Nazaj]