Kongres Ro/2
  Internet v Sloveniji
  Cankarjev dom, 26-27. september 1996

Slovensko izobraževalno omrežje

Vladimir Batagelj, Andrej Brodnik, Matija Lokar, Janez Čač


English version:
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/ro/izomre/novice/html/sen96.htm
[Naprej]

Kazalo[Nazaj] [Naprej]

Misli


Skupaj zmoremo veliko.


Viribus unitis. (Z združenimi močmi).
    cesar Franc Jožef I.

Zrno na zrno pogača,
Kamen na kamen palača.

    ljudska modrost


A link implies things about quality. A link from a quality source will generally be only to other quality documents. A link to a low-quality document reduces the effective quality of the source document.

You may find that the better sources have involved considerable human effort, and so there will be either adversiting to read, a subscription to pay, or a volunteer to thank. Or did you want quality for nothing?

People have no fundamental right to discover everything instantly.

The Web, like paper, should be a universal medium, in which it is possible for all kinds of information to exist.

    Tim Berners-Lee, Technology Review, July 1996


[
Naprej] [Kazalo]

Motivacija


V okviru projekta Šolski tolar teče tudi program
Računalniško opismenjevanje.

Internet ponuja veliko - cel svet; preveč. Kako najti, kar nas zanima? Odgovor je znan - organizacija.


[Nazaj] [Naprej] [Kazalo]

  Slovensko izobraževalno omrežje


V naslednjih letih lahko pričakujemo, da bo večje število šol vzpostavilo svoje lastne omrežne strežnike, na katerih bodo ponudile drugim uporabnikom lastna izobraževalna gradiva. Poleg tega so/bodo vzpostavljeni omrežni strežniki tudi na posameznih fakultetah in drugih ustanovah povezanih z izobraževanjem (muzeji, galerije, inštituti, ...). Veliko, za izobraževanje zanimivih, stvari je mogoče najti tudi na strežnikih širom po svetu.

Zato smo se jeseni 1995 odločili, povežemo izobraževalne strežnike v Slovensko izobraževalno omrežje, ki naj zagotovi dostopnost posameznih strežnikov in gradiv na njih.
Podobno je na primer omrežje Schoolnet/Canada.


[Nazaj] [Naprej] [Kazalo]

Načela


Pri pripravi omrežja je potrebno upoštevati naslednja vodila:
[
Nazaj] [Naprej] [Kazalo]

Prednosti[
Nazaj] [Naprej] [Kazalo]

Zgradba


Slovensko izobraževalno omrežje je naslonjeno na
ARNES (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije). Zgrajeno je zgrajeno v treh plasteh:
Vrhnja plast
sestavlja jo manjše število vhodnih strežnikov, ki poznajo stanje v omrežju in uporabnika usmerijo na iskani strežnik/gradivo. Vsi vhodni strežniki so enakovredni. To zagotavlja trpežnost omrežja in porazdeljenost obremenitev strežnikov.
Spodnja plast
sestavljajo jo navadni strežniki, ki so dejanski ponudniki informacije. Vsaj nekaj časa bodo nekateri ponudniki informacije gostovali na tujih strežnikih.
Uporabniška plast
sestavljajo jo šole z dostopom do omrežja.

[Nazaj] [Naprej] [Kazalo]

Vhodni strežniki


 1. Vhodne strežnike določi Programski svet programa RO.
  FMF, , ZŠ(novi), FRI in MS.
 2. Naloge vhodnih strežnikov so:
  • skrbijo za informacijo o tekočem stanju izobraževalnega omrežja in njegovi ponudbi ter omogočajo dostop do njegovih storitev;
  • nudijo dodatne informacijske storitve:
  • neprekinjeno deluje in ima usposobljeno osebje ter dovolj zmogljivo opremo (računalnik, diski, zveze);
 3. Vsi vhodni strežniki imajo enotno sestavo dogovorjene informacije o omrežju - sistemski sestavki:
  • vzdrževanje posameznega sistemskega sestavka prevzamejo praviloma na nekem vhodnem strežniku - postanejo njihovi skrbniki; skrbništvo se lahko poveri tudi zunanjim sodelavcem;
  • skrbnik sestavka je odgovoren in ima izključno pravico za prenavljanje njegove vsebine;
  • poskrbljeno je za usklajenost (mehanizem prenavljanja) sistemskih sestavkov na vhodnih strežnikih.
 4. Vhodni strežniki se z lastno ponudbo lahko pojavijo tudi kot navadni strežniki.
 5. Če na nekem vhodnem strežniku poverjenih nalog ne opravljajo, izgubijo to vlogo.

[Nazaj] [Naprej] [Kazalo]

Storitve vhodnih strežnikov[Nazaj] [Naprej] [Kazalo]

Navadni strežniki


 1. Navadni strežnik se prijavi skrbniku seznama strežnikov, ki poskrbi za njegovo vključitev v izobraževalno omrežje. V prijavi posreduje:
  • naslov predstavitvene strani strežnika;
  • elektronski naslov skrbnika strežnika;
  • poštni naslov, telefon, faks;
  • osnovni podatki o strežniku: računalnik, OS, strežni program, javne klicne številke modemov, čas delovanja;
  • kratek opis ponudbe.
  Glej
  prijavnico.
 2. Na predstavitveni strani navadnega strežnika vključenega v izobraževalno omrežje mora biti vgrajen znak izobraževalnega omrežja in povezava na najbližji vhodni strežnik. Poskrbljeno mora biti tudi za dostop do seznama ostalih vhodnih strežnikov.
 3. Dolžnosti navadnih strežnikov:
  • obveščati skrbnike sestavkov na vhodnih strežnikih o spremembah ponudbe;
  • ob obvestilu spremeniti seznam vhodnih strežnikov.

[Nazaj] [Naprej] [Kazalo]

Storitve navadnih strežnikov


Z lastno ponudbo lahko zagotovijo:
[
Nazaj] [Naprej] [Kazalo]

Problemi in rešitve


 1. Koda sestavkov: verjetno bi bil Unicode prava rešitev a še ni omrežni standard, zato bi bila smiselna odločitev za kodo Latin 2; rešitev prinaša tudi dogovor med podjetjema Adobe in Microsoft o pisavah OpenType in lastnost FACE v HTMLjevi znački FONT;
 2. Jezikovna vprašanja: slovenščina/angleščina, lektoriranje sestavkov?
 3. Rast omrežja se spodbuja:
  • z vzpostavljanjem šolskih strežnikov in s souporabo strežnikov;
  • z izobraževanjem uporabnikov in skrbnikov;
  • s pripravo enotnih orodij za podporo strežnikov;
  • z vključevanjem vseh uporabnikov med graditelje omrežja;
  • z razpisovanjem tekmovanj in projektov za pripravo sestavkov in gradiv;
  • s spreminjanjem vloge šolske knjižnice v informacijsko središče;
  • z uvajanjem razrednih računalnikov povezanih v omrežje.
 4. Varovanje zasebnosti in lastnine: osebni podatki se v omrežje vključujejo le s privoljenjem posameznika. Spoštovane morajo biti avtorske pravice.

[Nazaj] [Naprej] [Kazalo]

  Trubar


Trubar je sistem programov za podporo omrežnih katalogov - zbirk istovrstnih podatkov (slovarji, imeniki, prijavnice, opisi izdelkov, izobraževalni naslovi, dogodki, obvestila, ...). Nastal je iz naših dosedanjih izkušenj pri pripravi programske podpore strežnikov. Množenje podpornih programov in s tem težave z njihovim vzdrževanjem so nas pripravili do odločitve, da stvari premislimo in posplošimo v enovito programsko podporo različnih zbirk podatkov. Tako je lani jeseni začel nastajati Trubar. Letos spomladi smo že vse stare kataloge podprli z njim. Seveda pa imamo še precej zamisli za njegovo izpopolnjevanje.
Uporaba orodja, kot je Trubar, omogoča dve pomembni stvari:
[Nazaj] [Naprej] [Kazalo]

Opombe


Pri snovanju Slovenskega izobraževalnega omrežja so sodelovali še: Marko Bonač, prof. Sašo Divjak, Tomi Dolenc, Renato Lukač, Nada Razpet, Tomaž Skulj in Matjaž Zaveršnik.

Njegovo novo podobo pripravlja Zarja Vintar.


Sestavek je izpopolnjena različica prispevka objavljenega v DSIí96, Portorož 17-20. 4. 1996, str. 427-432.
Prireditev Internet'96 je organiziral
INFOS.
Unicode: 04. nov 1998 / 25. sep 1996 / 15. jan 1996; V.B. in A.B.
[Kazalo]