Primeri Piramid

pokončna 3-strana piramida-tetraeder
pravilni tetraeder
pokončna 4-strana piramida
pravilna 4-strana piramida
pokončna 5-strana piramida
pravilna 6-strana piramida