Kocka

Kocka je oglato geometrijsko telo, ki ga omejuje šest skladnih mejnih ploskev, ki imajo obliko kvadrata. Kocka ima 12 robov in 8 oglišč. Dve izbrani ploskvi (ploskev na kateri kocka stoji in njej vzporedna ploskev) sta osnovni, druge štiri pa tvorijo plašč kocke (oznaka pl). Kocka je enakorobni kvader.

Ploskovna diagonala je daljica, ki povezuje dve nasprotni oglišči iste ploskve, na primer AC, BG, CF, označujemo jo z d1 in so medseboj skladne.

Telesna diagonala je daljica, ki povezuje dve oglišči različnih ploskev, na primer AC, BH, DF, označimo jo z d in so med seboj skladne.
Diagonalni presek kocke je presek kvadra z ravnino, ki gre skozi nesosednja robova. Označimo jo z D. Diagonalni preseki kocke so skladni.