Prostornina valja

Če razdelimo valj na enake dele, jih lahko sestavimo v telo, podobno kvadru (kot prikazuje slika na levi). Čim več je delov, tem bolj se nastalo telo ujema s kvadrom.

Prostornino tega telesa izračunamo zato kar po obrazcu za prostornino kvadra V = Ov.

Upoštevamo še, da je osnovna ploskev valja krog s ploščino , in že sledi ugotovitev:

Prostornina valja je enaka produktu ploščine osnovne ploskev in višine valja:

Preverimo sklep s preoblikovanjem enačbe:

Ugotovili smo, da je prostornina valja enaka prostornini kvadra z robovi a = o/2, b = r in c =v. Zgornji sklep je bil torej pravilen.

Kot zanimivost pa si oglejmo, kako valj nastane.