Mreža in površina valja

Mrežo valja sestavljajo plašč in dve osnovni ploskvi.

Če plašč pokončnega valja (pl) razgrnemo v ravnino, dobimo pravokotnik.

Dolžina osnovnice tega pravokotnika je enaka obsegu osnovne ploskve , druga stranica pa je enaka višini valja v.

Ploščina plašča je zato:

Površina pokončnega valja je vsota ploščin dveh osnovnih ploskev in plašča:

Nadaljujmo s prostornino valja