UPOGIBNA NAPETOST


Upogib nastane, če deluje sila F prečno (navadno pod pravim kotom) na vzdolžno os predmeta, ki je podprt na dveh podporah ali vpet v steno na eni strani. Upogibna napetost ni enakomerno porazdeljena po prerezu, temveč se spreminja. Upogibni moment M povzroča upogibne napetosti, ki si jih zamišljamo enakomerno porazdeljene po prerezu in rastejo sorazmerno z oddaljenostjo od nevtralne osi, ki gre skozi težišče opazovanega prereza.Največja upogibna napetost je:


σ = Mmax / WMmax....................največji upogibni moment

Mmax = F * l / 4.....za dvostransko podprti nosilec,

Mmax = F * l..........za enostransko podprti nosilec,

W..........................odpornostni moment, ki je odvisen od prereza nosilca.

Animacija obremenjenega predmeta na upogib:


NA VRH                        NA ZAČETEK                         NAZAJ                        NAPREJ