Lendavske gorice - UVOD
Lendavske gorice > v vinogradu 
:: uvod :: > cerkev sv. Trojice
Značilnost vinogradov v Lendavskih goricah je vzdolž največjega naklona pobočja potekajoča smer brajd.