360° :: cerkev sv. Trojice :: - :: v vinogradu ::
2002
Lendavske gorice so obmejno gričevje, osamljeni jugovzhodni  podaljšek prekmurskega Goričkega. Ležijo med Kobiljanskim potokom na severozahodu, Ledavo na jugozahodu on Krko na vzhodu. So najmanjša Slovenska vinogradniška pokrajina, saj merijo le dobrih 17km2,  po deležu vinogradov in videzu pa sodijo med najbolj značilne vinogradniške pokrajine. Po trianonski mirovni pogodbi leta 1920 sta dve tretjini pokrajine pripadali Madžarski, zahodna tretjina pa takratni Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Tako so postale Lendavske gorice izrazita obmejna pokrajina z narodnostno mešanim prebivalstvom.

V pokrajini je pet naselij Čentiba, Dolgovaške gorice, Dolina pri Lendavi, Lendavske gorice. 

Zaradi ugodnih naravnih razmer so v Lendavskih goricah že zelo zgodaj  zasadili vinsko trto. Tu so imeli vinograde lendavski graščaki in meščani. Zemljiški gospod je prisojna rebra razdelil nižinskim vaškim skupnostim, ki so zemljo razdelile med svoje člane. Lendavske gorice so tako postale izrazita vinogradniška pokrajina. 

Tudi vinograde v Lendavskih goricah je ob koncu 19. Stoletja uničila trtna uš, vendar so jih v nasprotju z Goričkim, povsem obnovili. Pri tem so poleg žlahtnih trt sadili tudi samorodnico. 

literatura: L.Olas, D.Perko., 1999. Slovenija - pokrajine in ljudje, MK, str 556-565

Avtorica: Betka Burger

Izdelava spletne strani:  maj 2003