OGLJIŠČA   STRANICE  DIAGONALE   NOTRANJI KOTI   ZUNANJI KOTI   VDRTI VEČKOTNIKI  IZBOČENI VEČKOTNIKI   PRAVILNI VEČKOTNIKI 

VEČKOTNIKI

Večkotnik v ravnini je lik, ki ga omejuje enostavna in sklenjena lomljenka.

vdrti šestkotnik  ABCDE

Po številu stranic ločimo: trikotnike, štirikotnike, petkotnike... Če je oglišč n, kjer je n >=3, govorimo o n-kotniku. Če vsebuje večkotnik skupaj s svojima poljubnima točkama tudi daljico med tema točkama pravimo, da je večkotnik IZBOČEN. Če ni tako, je večkotnik VBOČEN ali VDRT.

                                       

                                       

                                                               

 

Ste obiskovalec številka: