GEOMETRIČNE ILUZIJE

KAZALO:

Univerza v Ljubljani, FMF, Oddelek za matematiko in mehaniko
Sestavila: Katja Malus, pedagoška matematika
Datum: marec, 1997