Java / Geometry


Vzoren zgled tovrstnih programčkov je Geometry, s katerim je njegov avtor David E. Joyce opremil z živimi slikami celotne Evklidove Elemente.

Študentka pedagoške matematike Irena Bržan pa ga je uporabila pri pripravi teme Eulerjeva premica in krožnica devetih točk.


Naprej, Nazaj, Naslovnica