Prosto in odprto programje

Vladimir Batagelj, Univerza v Ljubljani, FMF, matematika
Okrogla miza, INFOS'2000, CD, 24. oktober 2000

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/dela/Infos.00/free.htm

Pojmi

Izdelek: program, podatki, priročnik, članek, risba, posnetek, ...

Vrste

javni public izdelek je prepuščen v javno last. vsak lahko počne z njim karkoli - tudi ustvari lastniški izdelek.
http://www.public-domain.org/
prosti free dva pomena:
 • zastonj, brezplačna uporaba
 • poseben način uporabe
  http://www.simtel.net/simtel.net/
 • poskusni share oblika razširjanja (trženja) brez tržnih posrednikov; poskus pred odločitvijo (nekaj 10 USD)
  tržni commercial podjetja sama ali čez posrednike tržijo izdelek (praviloma čez 50 USD)

  Gibanja za prosto programje

  GNU

  Richard Stallman, 1985 Free Software Foundation
  http://www.gnu.org/

  Razsežnosti prostosti:

  1. prosta uporaba
  2. prosto prilagajanje svojim potrebam (dostop do izvirnika) popravljanje napak, jezikovne prilagoditve, prilagoditve tipu računalnika, vpogled v delovanje (učenje, varnost), neodvisnost od proizvajalca
  3. razpečevanje
  4. izboljšave, izpeljanke, uporaba delov

  Copyleft - izražen z GNU Public Licence:
  izdelek ustvarjen iz prostega izdelka mora ostati prost (ni lastniški)
  http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

  Open Source

  Bruce Perens, junij 1997 (Debian Linux, Netscape Navigator, O'Reilly associates, Sun, IBM, Corel, ...)
  http://www.opensource.org/

  The Open Source Definition
  http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html

  Druga prosta gibanja

  Dva pogleda

  tržni     tekmovanje  profit
  
              dobrobit družbe / človeštva
  
  raziskovalni sodelovanje  znanje
  (akademski)
  

  Oba pristopa se ne izključujeta - postaviti pravila sobivanja.

  Tehnologija razmnoževanja izdelkov je bistveno spremenila razmere - posamezne storitve so postale široko dostopne. Lastniki avtorskih pravic so si pridobili preveč pravic. Kaže se potreba po prevetritvi dosedanjih rešitev.

  Problem istih cen za ves svet.

  Patenti
  http://petition.eurolinux.org/reference/law.html

  Vprašanja

  Kje me čevelj žuli ?

  Šolstvo - zagotoviti potrebne izdelke zastonj (donacije, samopomoč, javni viri) ali po zmerni ceni (plačaj enkrat - izdelek postane javni).

  Doreči slovensko avtorsko zakonodajo na področju 'fair use' v korist javnosti.

  Javni (pol)izdelki

  Problem kulture
  vse sami - vse od začetka - nikoli do konca

  Uporaba polizdelkov

  za hitrejši razvoj so javno/prosto dostopni polizdelki zelo pomembni.

  Urediti status izdelkov ustvarjenih z javnimi sredstvi - zahteve pri javno financiranih projektih.

  Podpreti projekte izdelave 'strateških' (pol)izdelkov (jezik, geografija,...).

  Odprti standardi

  Ustvarjamo veliko podatkov. Bolj nas zanima, da stvari lepo izgledajo, kot pa da bi bile uporabne (primerna za avtomatično obdelavo, uporabna na omrežju)