DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE IZ RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE (DIRI)

DIRI je končal svoje poslanstvo. Nadomeščen je z novim, prenovljenim programom, Študijskim programom izpopolnjevanja iz računalništva in informatike - ŠPIRI. Gre za akreditirani, v skladu z bolnjskimi smernicami prenovljeni program. Prva generacija slušateljev je s študijem začela jeseni 2009. Podrobnosti.

Na   http://spiri.fmf.uni-lj.si je objavljen razpis za ŠPIRI za 2013/1410. 

Dobili smo nekaj vprašanj glede tega, kako bi lahko tisti, ki ste se že udeležili DIRIja, dokončali izobraževanje
  • načeloma je edina možnost ponovni vpis. Trenutno je na razpisu za ŠPIRI 2013/14 še dovolj mest. Glede na to, da kaže, da bomo skupino več ali manj težko napolnili (obstaja celo manjša možnost, da tudi letos tega izobraževanja ne bo), verjetno v naslednjih letih ŠPIRIja ne bomo razpisovali! Torej - če bi ŠPIRI res radi dokončali, je verjetno letos zadnja možnost, da se prijavite (in potem do leta 2016 dokončate vse izpite)
Kako je z veljavnostjo izpitov:
  • Oglejte si pogosta sprašanja tukaj, kjer piše, kako lahko uveljavite na DIRI opravljene izpite
  • Če imate opravljen le del obveznosti (npr. domače naloge, ne pa seminarske naloge ali ustnega izpita), se morate po vpisu, ob začetku izvedbe predmeta, s predavateljem ustreznega predmeta na ŠPIRI 13/14 dogovoriti, če vam na račun tega kaj zmanjša obveznosti.
  • Če imate izpite iz podobnih tematik opravljene drugje (redni študij, druga izobraževanja ...) pa velja standardni postopek - ko ste vpisani v program, napišete vlogo na študijsko komisijo, ki vam potem izpite prizna, delno prizna ali pa ne.


Na Fakulteti za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko in mehaniko izvajamo Dopolnilno izobraževanje iz računalništva in informatike. Z uspešno opravljenim izobraževanjem si pridobite ustrezna dopolnilna znanja za pouk računalništva in informatike v srednji šoli, kot ga predpisuje sklep Strokovnega sveta o določitvi kadrovskih pogojev za učitelje. Glede na učni načrt objavljen tu, je tečaj tudi ustrezna dopolnilna izobrazba za izbirni predmet Računalništvo: Multimedija; Računalniška omrežja; Urejanje besedil v 9.letni OŠ ter šteje kot ustrezna izobrazba za profil Računalničarja - organizatorja informacijske dejavnosti.  Odgovor Ministrstva za šolstvo glede kadrovskih pogojev.


Izobraževanje 1998 Izobraževanje 1999 Izobraževanje 2000  Izobraževanje 2001  

Izobraževanje 2002 Izobraževanje 2003 Izobraževanje 2004  Izobraževanje 2005/6

Izobraževanje 2006/7    Izobraževanje 2007/8  Izobraževanje 2008/9


Pogosta vprašanja (še posebej Odgovor Ministrstva za šolstvo glede kadrovskih pogojev za poučevanje v OŠ in SŠ)

21. 12. 2005: Podelitev spričeval

16. 12. 2007: Podelitev spričeval

21. 1. 2009: Podelitev spričeval