Predavanja

petek, 20. 9.

objekti 1 (HTML, PPT)
objekti 2 (HTML, PPT)

petek, 13. 9., sobota 14. 9.

nekaj zgledov (PPT)
se nekaj o metodah (PPT)
rekurzija (HTML, PPT, zgledi)
rekurzija 2 (PPT)
programi (ena, dva, tri, stiri)

sobota, 7. 9.

nekaj zgledov (HTML, PPT)
metode (HTML, PPT, zgledi)

petek, 6. 9.

tabele (HTML, PPT, zgledi)
samostojni programi (HTML, PPT, zgledi)

petek, 14. 6.

Test I (PDF, DOC).    Rešitve za Test I (PDF, DOC). Analiza rezultatov.

sobota, 8. 6.

Test I (PDF, DOC).    Rešitve za Test I (PDF, DOC). Analiza rezultatov.

Poskusni test (PDF) iz programskih jezikov. Še v DOC obliki. Tule je rešitev (PDF, DOC)!

Pravi test v soboto bo seveda drugačen!

 
petek, 7. 6.
nizi (HTML, PPT, zgledi)
tabele  (HTML, PPT, zgledi)
zanke II (HTML, PPT, zgledi
 
petek, 31. 5., sobota, 1. 6.
zgledi zanke (HTML, PPT, zgledi
zanke (HTML, PPT, zgledi)  ---  skoraj dokončna oblika
pogojni stavek (HTML, PPT, zgledi) -- ok
 
sobota, 25. 5.
 razred Math, naključna števila pogojni stavek, tip Boolean,
petek, 24. 5.
ponovitev, spremenljivke, tipa int, String, pretvorba med tipi, branje, tip double
petek, 10. 5.
Splošen pregled programskih jezikov, osnove jezika Java, narejeni programčki, izpisovanje, osnovni podatkovni tipi

Vaje

petek 20. 9.
- Napiši program, ki pozna tri želve. Prva naj nariše kvadrat, druga trikotnik in tretja 12 kotnik.
          - Napiši statično metodo, ki s pomočjo želve nariše n kotnik. Parametra metode naj bosta želva, ki riše  in n!
- Na osnovi razreda Turtle naredi razred PoligonZelva, kjer zelve poznajo tudi metodo nkotnik(n, a), ki nariše
pravilni n-kotniks stranico a.
- Na osnovi razreda Turtle naredi razred LogoTurtle. Te želve naj poznajo tudi metode:
      levo(stopinje), desno(stopinje), naprej(koliko), nazaj(koliko), dvigniPero(), spustiPero(), aliPisem(). Prva zasuče želvo v levo za določen kot, druga v desno, tretja premakne želvo naprej za koliko korakov in pri tem pušča/nepušča sled glede na to, ali je pisalo spuščeno ali ni (novo stanje!). Slednje (stanje pisala) pove metoda aliPisem. 
 
 
petek 13. 9. in sobota 14. 9.
- vaje
- Napiši program, ki pozna tri želve. Prva naj nariše kvadrat, druga trikotnik in tretja 12 kotnik.
          - Napiši statično metodo, ki s pomočjo želve nariše n kotnik. Parametra metode naj bosta želva, ki riše  in n!
petek 6. 9 in sobota 7.9
rešite te vaje
          reši zadnjo vajo iz jutranjih sobotnih zgledov!
sobota 8. 6
rešite te vaje, program - tabela
petek 7. 6
rešite te vaje
sobota 1. 6
rešite te vaje
petek, 31. 5.
rešite te vaje
          dodatne vaje - pogojni stavek
dodatne vaje - zanke (še ni dokončno)
sobota, 25. 5.
rešite te vaje
petek, 24. 5.
spremenljivke, tipi int, String, double, pretvorba med tipi, branje
sobota, 11. 5.
Osnove jezika Java, narejeni programčki, izpisovanje, osnovni podatkovni tipi

Domače naloge

Seznam opravljenih

Domačo nalogo opravite tako, da ustrezno(e) JAVA datoteko(e) (in morebitno HTML datoteko(e)) pošljete v predpisani obliki po pošti na naslov Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si najkasneje do označenega roka. V polju zadeva mora OBVEZNO pisati: DNx-2002-Priimek, kjer je x številka domače naloge

Domače naloge 

# rok kako kaj opomba
10 četrtek, 5.9. Poslati JAVA in CLASS datoteke, stisnjene v ZIP Rešiti tri ali eno nalogo (Word, PDF)
9 ponedeljek, 2. 9. Poslati JAVA in CLASS datoteke, stisnjene v ZIP

--------------------------

V datoteki je NUJNO komentar s številko naloge in besedilom!

Rešiti 25 nalog med temi, ki so objavljene tukaj (Word,PDF). Glede na uspešnost na testu, lahko (ni pa nujno) odštejete Math.round(2.7 * št.proc/10) nalog (npr za  72% - 19 nalog, za 36% - 10 nalog, za 64% - 17 nalog ) Naloge izberite enakomerno med objavljenimi - če imate za opraviti 7 nalog, naj bo prva iz prve sedmine, druga iz druge sedmine, ...

 

8 petek, 14. 6. Poslati JAVA in CLASS datoteko, stisnjeni v ZIP Sestavi tabelo velikost 25 z naključnimi števili med 0 in 200.

Nariši histogram teh števil (25 navpičnih pravokotnikov širine 10 in višine, kolikor je ustrezni podatek v tabeli.). Z eno barvo nariši tiste pravokotnike, ki so manjši od povprečja in z drugo tiste, ki so večji od povprečja. Če je slučajno kak točno enak povprečju naj bo rumen.

Namig: Tako kot na sobotnih vajah določimo povprečje števil, le da tokrat števila ne beremo ampak naključno generiramo. V metodi paint z zanko teh 25 števil narišemo v ustrezni barvi.

Če želiš, sliko "obrni", tako da bo "podlaga" pravokotnikov na višini 250!

 

7 petek, 7. 6 Poslati vse TRI  java datoteke na naslov Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si Sestavi program, ki bo narisal ogrlico, ki jo sestavlja ponavljajoč vzorec iz 1 večjega ovala  in 3 manjših kroglic. Ogrlico naj sestavlja n delčkov (ovalov in kroglic). Seveda n ni nujno deljiv s 4. V tem primeru bo na koncu kakšna manjša kroglica pač manjkala!

------------------------------------------------------

Oglej si program in ga spremeni tako, da bo narisal urno številčnico (kazalci mirujejo!) Označene naj bodo tudi ure!

--------------------------------------------------

Nariši morje (valove)! Pomagaj si z zankami in ukazom za risanje krožnih lokov.

6. petek 31. 5. do 10.00 Pokazati na vajah ali poslati V PRAVILNI OBLIKI na naslov Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si Rešiti naloge št. 1 - 8  za vaje sobota, 25. 5.  Če vas na vajah ni bilo ali niste uspeli opraviti vseh nalog, pošljite VSE zahtevane naloge, stisnjene skupaj v datoteko PRIIMEK_DN6.ZIP.

V polje Subject vpišite

 DN5-2002-Priimek

5 petek 31. 5. do 10.00 Poslati OBE java datoteki na naslov Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si Radi bi izračunali, koliko kilogramov, dekagramov in gramov je določena teža, izražena v funtih (1 funt = 0.476 kilograma). Če je podatek 3.26 funta, naj bo odgovor 1 kg 55 dag 2g, za 26.1755 funtov pa 12 kg 46 dag 0 g. Sestavi ustrezni programček v javi.

Sestavi programček, ki simulira met kocke. Po zagonu naj se nariše stran kocke, ki prikaže število vrženih pik.

Pri prvi nalogi si lahko pomagaš z zgledom 13 na tem naslovu in zgledom 5 na tem naslovu.

V metodi init določite število vrženih pik, v metodi paint pa s pomočjo 6 pogojnih stavkov narištete ustrezno kocko.

4. petek 31. 5. do 10.00 Pokazati na vajah ali poslati V PRAVILNI OBLIKI na naslov Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si Rešiti priporočene vaje za petek, 24. 5.  Če vas na vajah ni bilo ali niste uspeli opraviti vseh nalog, pošljite VSE zahtevane naloge, stisnjene skupaj v datoteko PRIIMEK_DN4.ZIP.

V polje Subject vpišite

 DN4-2002-Priimek

3. četrtek 23. 5. do 10.00 Pokazati na vajah ali poslati V PRAVILNI OBLIKI na naslov Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si Rešiti naloge št.  a, c,  6, 11, 16, 18, 25  za vaje sobota, 11. 5.  Če vas na vajah ni bilo ali niste uspeli opraviti vseh nalog, pošljite VSE zahtevane naloge, stisnjene skupaj v datoteko PRIIMEK_DN3.ZIP.

V polje Subject vpišite

 DN3-2002-Priimek

2. sreda 22. 5. do 10.00 Poslati V PRAVILNI OBLIKI na naslov Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si Tekmovanje za najlepši programček v Javi, ki nariše snežaka (ali snežake)! Snežak naj bo narejen za velikost programeka 500 x 500!

Programček naj se imenuje kot je vaš priimek (brez šumnikov!)

Pripraviti morate tudi testno datoteko HTML, kjer je programček postavljen na sredo strani, spodaj pa je v krepki, poševni pisavi piše ime in priimek.

V  datoteki HTML torej piše 

<APPLET CODE="lokar.class" WIDTH=500 HEIGHT=500>

</APPLET>

in 

<center><B><I>Matija Lokar</I></B></center>

Rezultate bomo razglasili na predavanjih! Najboljši bodo nagrajeni s praktičnimi nagradami.

Rešitev (JAVA, CLASS in HTM datoteke) stisnite skupaj v ZIP datoteko, PRIIMEK_DN2.ZIP.

V polje Subject vpišite

 DN2-2002-Priimek

 

1. četrtek 23. 5. do 10.00 Poslati V PRAVILNI OBLIKI na naslov Matija.Lokar@fmf.uni-lj.si Sestavi HTML stran, ki vsebuje vsaj tri programčke, ki jih poiščeš na internetu. Vsak programček naj bo opremljen  s pojasnilom, kaj programček dela.

Zgled postopka izdelave domače naloge.

HTML datoteko in ustrezne CLASS (in morebitne druge) datoteke arhiviraj v datoteko z imenom Priimek_DN1.zip

 polje Subject vpišite

 DN1-2002-Priimek