Učenje z računalnikom in didaktika računalništva

 Informacije o predmetu bodo objavljane na spletnih straneh prof. Batagelja, ki bo predaval predmet, zato je tu le okvirni, datumski razpored predavanj in vaj.