Operacijski sistemi in omrežja
Urnik
Literatura
Obveznosti
Seminarske 1999
Seminarske 2000
Seminarske 2001

Operacijski sistemi in omrežja

Status vaše seminarske naloge

Na spletni strani Seminarske 2001 lahko preverite, kako stojite s svojo seminarsko nalogo. Ocen seveda ne boste videli, preverite pa lahko, ali sem jo že dobil, in ali je že ocenjena.

Ocene

Po končanem tečaju me je organizator obvestil, da se pričakuje tudi ocena izpita in seminarske naloge. Torej bomo ti dve stvari ocenjevali. Oceni bosta, kot je to v navadi, v razponu od 0 do 10. Pri tem veljajo merila:
0-5 negativno
6 zadostno
7 dobro
8 prav dobro
9 prav dobro
10 odlično

Splošni pogoji za izpit.

Na izpit se prijavite po elektronski pošti. Načeloma je izpit možen vsak dan med 9:00 in 17:00, a si je varno vnaprej rezervirati mojo pozornost (zaradi malic, sestankov in drugih stvari). Ko mi ob dogovorjeni uri pošljete e-pošto, vam nanjo odgovorim.
  1. Izpitna vprašanja so tri:
    • omrežja
    • operacijski sistemi
    • seminarska naloga
  2. Na vprašanja morate odgovoriti v roku ene ure. Šteje se čas prispetja (in ne pošiljanja). Okvirni čas, do katerega se odgovor pričakuje, je naveden v pošti.
  3. Ocena kandidata je kombinacija ocene seminarske naloge in ocene izpita. Obe delni oceni morata biti pozitivni.

Pripombe in pohvale pošiljajte na joze.marincek@fmf.uni-lj.si.