Republika Slovenija

 Ministrstvo za šolstvo in šport

 Zavod za šolstvo in šport
 RAZSTAVA

 ŠOLSKA TELEVIZIJA, VIDEO, RAČUNALNIŠTVO IN MULTIMEDIJA

 V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

 1969-1995 

Kazalo