[Ro] [ID]   Računalniško
  opismenjevanje
Katalog izobraževalnih izdelkov
Kazalo

Opentype / Unicode

Katalog izobraževalnih izdelkov je prestavljen na Slovensko izobraževalno omrežje.

Za prvi vnos uporabite splošno dodajanje izobraževalnih gradiv (z vsemi tremi obrazci). Za popravljanje pa gradivo poiščite in popravite.


7. mar 00 / 21. jan 97 / 8. maj 95; V.B.