SPIRO MATH

Ključne besede: seštevanje, odštevanje, logika


Kratek opis: S pomočjo seštevanja in odštevanja ter štirih števil naredimo število v sredini.Kliknemo na število operand in drugo število. Ti dve števili nadomestimo z rezultatom. Na koncu nam mora ostati le število, ki je na sredini. V preizkusni različici uporabljamo le + in -, končni rezultat pa je 0, 6 ali 12. Nstavitve opravimo s klikom na SETUP, s HINT dobimo namig, s QUIT končamo.

Namestitev

  Ime datoteke: me4336.exe

  Velikost: 419 KB

                  Način namestitve: zaženemo program me4336.exe in sledimo navodilom. 

S tem naredimo imenik, v katerem poiščemo SETUP, zaženemo in sledimo navodilom.

 

                 Podroben opis                                                                               O uporabi v razredu

 

                 Nazaj na kazalo