Program je namenjen za učenje reševanja sistema dveh enačb z dvema neznankama. Program je sestavljen iz enega samega dialoga. Že na začetku se nam zastavi sistem enačb.

Na levi strani enačb s pomočjo miške in drsnika (pod okni) vnesemo števili s katerimi bomo množili enačbi.

Ko smo zadovoljni z izbiro števil za množenje kliknemo gumb ‘Add’.

Enačbi se seštejeta. Če smo dobro izbrali števili za množenje, dobimo enačbo iz katere hitro uganemo vrednost ene spremenljivke. Nato lahko ponovimo postopek še za drugo spremenljivko. Ko vemo koliko sta x in y, vnesemo njuno vrednost s pomočjo miške in drsnikov pod okni. Pritisnemo gumb ‘Check Answer’.