REGARDE!

Ključne besede:

graf in enačbe, odvod funkcije

 

Kratek opis:

Program, ki lahko prikaže odvode funkcij. Enote na grafu lahko prilagajamo horizontalno in vertikalno ter vsako točko na grafu se da podrobno pregledati in preučiti. Enote si izbiramo poljubno odvisno od tega, kakšne funkcije rišemo (od trigonometričnih-PI, polinomov itd). Program je zelo priporočljiv za grafično reševanje enačb.

 

Namestitev:

Ime datoteke:  regdemo.zip

Velikost:  0.6 MB

Način namestitve: 

razpakiramo datoteko v začasni imenik in poženemo program SETUP.EXE. Sledimo navodilom.

Podroben opis 

O uporabi v razredu

 

Nazaj na kazalo