Program je namenjen za reševanje kvadratnih enačb. Prikaže pa tudi postopek, ki privede do rešitve.

 

 

V zgornjem delu glavnega okna obstajajo tri vnosna polja; A, B in C. Te tri vrednosti predstavljajo v kvadratni enačbi koeficiente:

 

Po vnosu vseh treh koeficientov kliknite na gumb Solve in program izpiše v poljih X obe rešitvi enačbe, v poljih Vertex pa se izpiše točka ekstrema funkcije (minimum ali maksimum).

 

S klikom na gumb Show Steps se odpre okno, ki prikazuje postopek reševanja enačbe.