S PREIZKUSNIMI PROGRAMI V MATEMATIKO

Matija Lokar

Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

Povzetek

Učenje z igro je dobro znana in preizkušena metoda poučevanja. Pri tem pristopu nam uporaba računalnika odpira številne možnosti. Z uporabo preizkusnih programov se izognemo pogostim problemom pri uporabi računalniških programov v šoli : ceni, dostopnosti, pravici do razširjanja med učenci in dijaki. V sklopu delavnice si bomo ogledali nekaj primerkov tovrstnih programov s področja matematike - predvsem v nižjih razredih osnovne šole, čeprav ne bomo zanemarili tudi  primerov programov primernih tudi za starejše učence in dijake.

Abstract

Learning through playing is well known and tried way of teaching. At this approach using a computer opens numerous possibilities. Using shareware helps us to avoid several problems connected to usage of software in schools: price, availability, right to give the program to a student. In the workshop we will discuss several shareware programs, that can be used in teaching mathematics - especially in lower primary schools, although we will not neglect programs suitable also for older pupils and students.

Ključne besede

izobraževalni programi, preizkusni programi, matematika, učenje z igro

Key words

educational software, shareware, mathematics, edutaintment

PREIZKUSNI PROGRAMI

Računalnik lahko uporabljamo v različne namene. Ena od možnosti je, da ga  uporabimo kot pripomoček pri učenju. Pri tem se večkrat izkaže kot zelo učinkovit pristop uporaba programov, pri katerih učenje "skrijemo" v igro. Tovrstnih programov je vedno več. Žal se pri njihovi uporabi v šoli srečamo s celo kopico ovir. Osnovna - verjetno ne bistvena, a začne se z njo, je: Kako priti do tovrstnih programov? Večina programov, ki jih srečamo npr. na različnih sejmih učil ali ki nam jih ponujajo različne založbe in posamezniki, je pogosto dragih, posebno, če imaš v mislih, da se program mogoče ne bo izkazal kot ustrezen za uporabo v šoli. Ko preidemo preko te prve ovire, nas čaka še cel kup drugih - od pomanjkanje opreme, vedenja o pravilnem načinu uporabe, neustrezen odziv učencev, pomankljivosti programa, ... Ena od možnosti, ki vsaj nekoliko omili te probleme, je uporaba preizkusnih programov s področja matematike. Predvsem s področja matematike jih je veliko.

S pojavom omrežij se je še bolj razmahnil tudi drugačen način razširjanja in kupovanja programske opreme. To so preizkusni programi ali programi v prostem razširjanju oziroma s tujko shareware. Osnovna ideja tovrstnih programov je ta, da jih lahko 'poberemo' od koder hočemo, jih preizkusimo in šele če ugotovimo, da nam program ustreza, avtorju (bodisi posamezniku ali podjetju), pošljemo plačilo za njegov program. Tak program lahko brez kančka slabe vesti (celo zaželjeno je!) damo prijatelju, znancu, učencu. S tem ne kršimo nobenih avtorskih ali drugih predpisov, vse dotlej, dokler za tako početje ne zahtevamo plačila, večjega od dejanskih stroškov (disketa, stroški pošiljanja, ...). Obstaja kar nekaj kategorij tovrstnih programov - od "pravih" preizkusnih programov do brezplačnih programov, demonstracijskih programov, programov v javni lasti, ...

PREDNOSTI PREIZKUSNIH PROGRAMOV

-          cena

-          enostavnost razširjanja

-          pogosto pokrivajo “neraziskana” področja

-          običajno so veliko skromnejši kar se tiče zahtev po strojni opremi in prostoru na disku

Praviloma ti programi ne zaostajajo veliko za “pravimi” programi, večkrat jih celo prekašajo. Seveda običajno zraven ne dobimo lepih priročnikov, niso shranjeni v barvitih škatlah, a to njihove uporabnosti ne zmanjšuje. Veliko tovrstnih programov je sicer slabih, z dvomljivo idejo in tudi realizacijo, vendar med njimi lahko najdemo tudi take, ki nam res ustrezajo.

Preizkusni programi imajo predvsem za šolsko rabo zelo privlačno lastnost - njihovo razmnoževanje ni prepovedano, celo zelo zaželjeno je. Verjetno ste se že srečali v položaju, ko vas je učenec ali pa kolega prosil, če bi si lahko presnel kak zanimiv program, pa niste vedeli, kako bi mu obzirno povedali, da to ni dovoljeno. Pri preizkusnih programih take zadrege ni. Če si bo učenec zaželel program, ki ga bo uporabljal v šoli odnesti še domov, mu to lahko mirno omogočite.

POMANJKLIVOSTI

-          praviloma so v angleščini

-          včasih težavnejša namestitev

-          kako izbrati pravega

Velika pomanjklivost, ki jo imajo ti programi za rabo v našem okolju, je dejstvo, da praktično brez izjem uporabljajo angleški jezik. Prav tako nam ti programi večkrat delajo težave pri nameščanju na računalnik. Zaradi načina razširjanja so praviloma v stisnjeni obliki in jih je potrebno najprej razpakirati, včasih so namestitveni programi nerodni, navodila pomanjkljiva, vendar jim to običajno spregledamo.

Verjetno največja težava pri teh programih je, kako najti pravega. Ko enkrat najdete vire teh preizkusnih programov (denimo mesta na Internetu, založnika CD-ROMov, ...), se znajdete pred nepregledno množico datotek. Običajno vam je na voljo le enovrstični opis programa ali pa še to ne.

Primeri

Pred tremi leti sem v okviru projekta RO pripravil CD-ROM, na katerem so bili zbrani in pregledani številni preizkusni programi s področja matematike. Nekaj izmed njih si lahko ogledate na naslovu http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/KATALOG/programi/math8/ocene1.htm.

Po treh letih se je na mojem disku nabrala kopica novih programov. V delavnici si bomo ogledali nekaj teh programov ter se pogovorili o načinu njihove uporabe.V nasprotju s prejšnjimi, ki so bili v glavnem namenjeni delu v operacijskem sistemu DOS, so ti namenjeni uporabi v okolju Windows 95.

V sklopu delavnice si bomo ogledali nekaj tovrstnih programov in se z njimi poigrali. Na strani http://rc.fmf.uni-lj.si/matija/shw-mat.htm so zbrani vsi opisi teh programov, ki se jim bodo sčasoma pridružili tudi drugi.

Le v zgled na kratko opišimo nekatere od programov, s katerimi se bomo srečali na delavnici.

FREDDIE'S FRACTIONS

zakaj: kaj je ulomek

kako: narisana je skupina objektov, nekateri so označeni. Ugotoviti je potrebno, kateri ulomek ustreza sliki. Naslednja naloga: predstavljen je ulomek, na sliki je potrebno označiti koliko delov moramo vzeti.

LX MARBLE MATH RACE

zakaj: seštevanje, odštevanje, logika

kako: Igra za dva igralca. Oba dobita kartonček s števili od 1 do 12. Nato izmenično dobivata naključne pare števil. Sedaj lahko klikneta na kroglico s številom, ki je bodisi vsota, bodisi razlika teh dveh števil. Kroglica izgine in na vrsti je soigralec. Če na voljo ni nobene ustrezne kroglice, klikneš na gumb SKIP. Zmaga tisti, ki prej izprazni svoj kartonček.

 

LX MATH MATCH

zakaj: seštevanje in odštevanje do 10

kako: klikniti moramo na par izrazov, ki predstavljajo isto število. Če kliknemo na pravi par, odkrijemo del slike.

 

PRIME MATES

zakaj: praštevila

kako: Levo zgoraj je prikazano število. Iz padajočih kock s števili moraš sestaviti blok (sosednje kocke) katerih produkt je to število. Takart dobiš točke in kocke izginejo. Ko porabiš čas, ali povsem zapolniš okno, je igre konec.

 

 

MATH BLASTER 4

zakaj: Ulomki, decimalna števila, osnovne operacije

kako: V preizkusni različici sta na voljo dve igri. V obeh igrah določimo tip nalog, kot tudi zahtevnost.V prvi Crater crosing moramo s pomočjo smernih puščic in tipke CTRL priti na oblačke, katerih rezultati so v predpisanem območju. Ali smo na pravem, preverimo s pritiskom na Enter. V zgornji vrstici vidmo, koliko jih moramo še poiskati. V drugi Banana Splat pa moramo klikniti na opico, ki nosi število, manjkajoče v računu. Ko je opica (in s tem število) na svojem mestu, s klikom na del, označen s TRY IT! preverimo, če smo račun pravilno dopolnili. Igro zapustimo s pritiskom na tipko Esc. Velja pripomniti, da je to le ena od številnih aktivnosti, ki so del programa, ki pa ga moramo kupiti. Tako je ta igrica pravzaprav le vabilo k nakupu pravega programa.

 

MATH PERT

zakaj: reševanje enačb, simbolno računanje, ...

kako: Gre za demonstracijsko verzijo komercialnega programa. Ko rešujemo določen problem, nam program omogoča izbiro med številnimi postopki, ki jih sicer izvede avtomatično, vendar jih moramo izbrati sami - in to ne nujno pravega.

 

Literatura

1.       M. Lokar, Preizkusni programi za matematiko, Izobraževalna delavnica FMF, 1996; http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/KATALOG/programi/math8/ocene1.htm.

2.       M. Lokar, Zbirka preizkusnih programov za matematiko v osnovni šoli, FMF, 1999

3.       M. Lokar, Preizkusni programi za matematiko v osnovni šoli : seminar na OŠ Nove Fužine, FMF, 1999

4.       M. Lokar, Preizkusni programi za matematiko, http://rc.fmf.uni-lj.si/matija/shw-mat.htm