Ime programa: A+Math

 

Platforma: Pentium 90MHz PC 16MB in 5 MB prostora na disku ali več s        prednaloženimi MS Windowsi 95/98/Me ali Windows NT 4.0/2000.

Program zavzame 331KB na disku.

 

 

Opis programa:A+MathMat je igra namenjena otrokom in odraslim vseh let.Igra je narejena tako, da igralec ne izbera med samo dvema možnostima, da bi prišel do rezultata.Ponavadi smo bili vajeni namreč, da smo v igri reševali  probleme predvsem po določenih pravilih.Recimo:Poišči rešitev za 10+6. Seveda je bil tu možen le en odgovor 16.Pri A+MathMAT je že  dan odgovor, tako da mora igralec poiskati rešitev za rezultat.V  A+MathMAT lahko potem za 16 uporabimo 9+7,16+2…Ta metoda omogoča, da mora igralec iskati več možnosti, da bi prišel do rešitve.V  igri lahko izbiramo med seštevanjem in odštevanjem.Ko igra prične teči,  igralcu postavi problem in igralec mora poiskati eno rešitev izmed mnogih danih kombinacij, ki ni nujno da bi bile pravilne.Za vsak problem imam časa dvajset sekund.Točkovanje je odvisno od hitrosti in časa  porabljenega za končno rešitev.Program, da na voljo 20 sekund časa da najdemo rešitev.Najboljši rezultat je 1000 točk na problem ali 10000 za celotno igro.

 

 

Slika 1.a

 

Slika 1.a: Predstavlja program.Probleme rešujemo tako z miško klikamo po danih       možnostih, ki naj bi ustrezale rešitvi, katero nam da računalnik

 

 

 

Slika 1.b

 

Slika 1.b: Tu je predstavljen problem.Da bi ga rešili moramo klikniti v čim krajšem

                času .Če bi našli odgovor ali rešitev v dveh sekundah ali manj nam program

                podeli 1000 točk za odgovor, če pa ne najdemo odgovora dovolj hitro nam čas

                poteče in s tem imamo pri vsakem odgovoru manj točk, kar nam na koncu da

                nižji rezultat.

 

                Se pravi za rešitev problema na sliki bi morali klikniti na 13 in 4 15 in 2 ali

                Kakšno drugo število, ki nam bi z vsoto dala število sedemnajst.

 

                Ko pridemo v program lahko kliknemo na Addition ali sštevanje in izbiramo

                med eno izmed petih stopenj težavnosti.

 

S klikom na Substraction lahko izbiramo med eno izmed petih stopenj odštevanja.Vsaka stopnja se z višjo številko tudi težavnostno povečuje.

 

                Klik na High Scores nam prikaže najboljšega igralca.

 

                Help nas privede do navodil kako igra poteka, registracije proizvoda  in nekaj

                Kratkih informacij o programu samem.

Program lahko najdete na:www.directlogic.com