Opis programa

Ime programa: AllerCalc 2.11

 

Platforma: 133MHz PC 32MB ali več s prednaloženimi MS Windowsi 95/98/Me ali

Windows NT 4.0/2000.Na disku zavzame 660KB.

 

: AllerCalc je program, ki ponazarja delovanje vašega kalkulatorja.Ima nekaj

                     razširjenih funkcij s katerimi, se da računati še kompleksnejše izraze.

                     Primeren je za pretvarjanje merskih enot.Poženemo ga preprosto iz prostora

                     Kjer je nameščena ura v operacijskem sistemu Windows.Tako da je 

                     vedno hitro dostopen  tudi ko uporabljamo druge programe.

 

 

                     Ko kliknemo na to ga zaženemo.Sam program pa je na pogled takšen:

 

AllerCalc je program, ki računa s pomočjo izrazov, kar vam omogoča   direkten izračun.Program omogoča razširitev delovnega prostora, ter   pregled nad vsemi izračuni.Vsebuje več kakor sto funkcij, npr.:   triganometrične, algebraične, hiperbolične, statistične…

 Program je zmožen računati ne samo v decimalnih številih temveč tudi v   binarnih, heksadecimalnih ter drugih.

 K temu je dodan še pretvornik enot, ki pretvarja med Evropskimi in    Ameriškimi enotami, dodanih je še mnogo fizikalnih, matematičnih,    statističnih in finančnih konstant za lažje računanje.

 

 

 Slika 1.a

 

Slika 1.a: Prikazuje program AllerCalc, ter njegovo preprosto in hitro razumljivo zasnovo.

Tu lahko vidite izračun zneska ki ga boste po obrokih plačali za avto v petih letih.če je obrok 32000sit in plačujete 60 mesecev.

 

 

 

 Slika 1.b

 

Slika 1.b:Prikazuje programAllerCalc ter njegove zmogljivosti.Naj jih naštejem samo    nekaj:  

1. Conversions ali pretvorbe iz Angleškega v metrični sistem

2. Constants ali množica vgrajenih in zelo priročnih konstant

3. Funkcije, kot so: Algebraične, hiperbolične, triganometrične,        inverzne, hiperbolične

 

Options:  Keypad Layout- nastavitev izgleda računalnika, ter pripravljenost danih funkcij                            

                Math-matematične, Finance-finančne

                Display Options- nastavitev barv,skratka iygleda vašega kalkulatorja

                Number Base-številski sistem decimalni,binarni,hexadecimalni

                Show Unit converter-prikaz pretvornika enot

  

Commands:  Clear Display- izbriši vse napisano na prikazovalniku

                     Clear Variables- izbriši spremenljivke

                     Show Variables- prikaži spremenljivke

  

Functions:    Constants-konstante: Avogadrovo število,Štefan-Boltzmanova,…

                     Conversions-pretvarjanje:iz angleškega v metrični, metričnega v angleškega

                     Functions-funkcije: algebraične,triganometrične,inverzne,hiperbolične

 

Program lahko najdete na: http://www.allersoft.com/