ALANS FRACTIONS

 

   

 

 

Program je namenjen aktivni vadbi ulomkov. Izberemo lahko njihovo seštevanje, odštevanje, množenje ali deljenje.

 

Program je brezplačen, napisan pa je bil za promocijo izobrazbe.

 

Ob vstopu v program najprej podamo svoje ime. Nato se odpre okno programa. Na njem je že podan ulomek, vendar pa ga mi lahko še po svoje oblikujemo z gumbi poleg njega.

 

 

Najprej lahko nastavimo računsko operacijo (seštevanje, odštevanje, deljenje ali množenje) s klikom na enega od gumbov pod ulomkom.

 

 

V dnu okna imamo štiri gumbe:

 

VIEW LOG

Piše vse narejene poteze (kako smo nastavili program, kolikokrat smo pravilno/napačno odgovorili…)

 

SET UP

Largest numerator

Nastavitev največjega možnega števca

 

Largest denominator

Nastavitev največjega možnega imenovalca

 

Problem count

Nastavitev števila ulomkov, ki jih želite v enem nizu       *

 

Enable program sounds

Vklopiti/izklopiti zvok

 

Enable hints

Vklopiti/izklopiti namige

 

Match denominators in addition and subtraction

Vklop/izklop istega imenovaca pri seštevanju in odštevanju

ABOUT

Osnovni podatki o programu

 

EXIT

Izhod iz programa

 

* Če nastavite npr.4, vas bo po štirih rešenih računih, računalnik obvestil o vaši uspešnosti in vas vprašal, če želite poskusiti ponovno. Povedal bo tudi čas, ki ste ga porabili za reševanje teh štirih problemov.

 

S klikom na gumb »SET UP« torej lahko nastavimo program za naše potrebe.

 

 

Ko nastavimo enostavno pritisnemo gumb »SAVE SETTINGS«, ki nas bo vrnil v osnovno okno.

 

Za lažjo predstavo, si lahko ogledamo grafične prikaze ulomkov od polovic do dvajsetin. To naredimo s pritiskom na gumb v zgornjem levem kotu okna (»PIE CHART«).

 

 

Ulomke rešujemo s pomočjo miške in tipkovnice. Z miško kliknemo na prazno okence za števec oz. imenovalec in vpišemo pravilno rešitev.

 

Če podamo pravilen rezultat, nam računalnik takoj izbere nov ulomek.

 

Če ne vemo, kako bi se problema lotili, si lahko pomagamo z računalnikovim namigom (pritisnemo gumb »GIVE ME A HINT!«), če smo seveda prej to funkcijo izbrali v »SET UP« meniju.

 

 

Če odgovorimo napačno nam računalnik to sporoči in nam pripiše pravilen rezultat.

 

 

Program zaključimo s pritiskom na gumb »EXIT«.