Kratek opis:

 

            Program ACE DETECTIVE je miselna igra. Opisana verzija programa je demo in je zelo okrnjena. Že v demo verziji pa se vidi kakšna igra je Ace detective in večino njenih lastnosti.

 

            Ace detectiv je detektivska igra. Igralec ali igralka mora na podlagi dobljenih dokazov, najti osumljenca, predložiti dokaze o njegovem zločinu in dobiti nalog za aretacijo. Ko igralec vse to naredi se zaslišijo policijske sirene in zločinca aretirajo. Tako igralec dobit točko!

 

            Primeri se po težavnosti stopnjujejo! Igra ima tri težavnostne stopnje in na vsaki stopnji po 20 primerov (v demo verziji samo en primer na najlažji stopnji). Začetna in najlažja stopnja je ROOKIE –začetnik, stopnja vsebuje 20 lahkih primerov, druga stopnja je DETECTIVE in je težja in prav tako vsebuje 20 primerov, tretja in najtežja stopnja pa je ACE DETECTIVE, tudi ta vsebuje 20 teških primerov.

            S tem ko izbiramo težje stopnje se v primerih povečuje število osumljencev, iz bol zathevnih poročil, moramo izluščiti bol skrite podatke.

 

            Program omogoča tudi da igralec same naredi igro po svojem okusu, sam lahko napiše scenarij, poročila, namige, opise osumljencev itd. Te igre potem lahko rešujejo drugi igralci! Igralec lahko kasneje tudi popravi in dopolni svojo igro, tako da je ves čas zanimiva.

 

 

O IGRI:

 

            Ace Detective je igra primerna za otroke, ki že znajo angleško in se hočejo naučiti razumevanja besed in povezovanja besev v logične stavke in iz njih izbrati bistvo. Bistvo igre je, da igralec razume vsebino poročil in iz teh poročil poveže določene zaključke!

 

Police Report – Policijsko poročilo vsebuje podatke, ki jih je navedla policija, v igri, ki jo vsebuje demo program je to opis zločina, imenovanje kraja in časa zločina in podobno!

 

 

 

 

 

 

Crime Scene – Ogled kraja dogodka. Tu se lahko pogovorimo z oškodovancem in policijskim načelnikom. Od obeh igralec dobi izjave, ki vsebujejo dejstva, ki so ključna za rešitev primera! razumevanje teh poročil je za rešitev primera zelo pomembno, saj ce igralec pomeša dejstva in vloge posameznih osebkov ali krajev v igri, bo narobe sklepal in tako osumil napačnega osumljenca!

 

 

Phone – v tej rubriki lahko igralec uporabi telefon in tako pokliče osumljence, bolnice, policijo ali kogarkoli se mu zdi potrebno za rešitev primera. Če pogovor uspe (če klicana številka nima veze z reševanjem primera, računalnik izpise da je bila številka odklopljena ali pa da je zasedena), se izpiše vsebina pogovora, ponavadi tisto, kar je za nas pomembno!

 

 

 

 

 

 

Mug Shots – Tu dobimo podatke o osumljencih. V demu primeru so ti podatki precej neuporabni, morada pa pridejo prav kasneje v igri. Ko moramo izbirati med več osumljenci in so tudi njihovi opisi bol podrobni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes – tu se dogaja bistvo igre! Igralec mora iz dobljenih poročil izluščiti bistvo in ga opisati v v najmanj eni in največ treh besedah! Tako naprimer leho določi motiv, iz  enega od poročil, za katerega misli da vsebuje motiv, izbere eno do tri besede in jih klikne, v vrstici pod Motive: se izpišejo te besede!

Enako naredimo za Opportunity (dokaz da je osumljenec imel priložnost, da izvrši zločin) in means (sredstva s katerimi je osumljenec zločin opravil)! Če igralec meni da v poročilu  ni vseh podatkov oziroma besed ki jih potrebuje za izpolnitev rubrike, klikne na Next Clue in izpiše se mu naslednje poročilo. Več poročil ko igralec pridobi, več možnosti in izbire ima da pride zločinu do dna. Ko igralec konča z vnašanjem podatkov klikne na done.

 

 

Warrant – ko imamo zbrane vse dokaze in smo izpolnili zapisnike, se lahko odpravimo ki sodniku. Ta nam bo če imamo vse izpolnjeno pravilno izdal nalog za aretacjo in s tem je naša naloga opravljena!

Če igralec ne izpolni vseh polj pravilno, sodnik ne odobri naloga in igralec mora popraviti napako. To ni teško saj točno ve kje je naredil napako.

Ko napako odpravi se vrne k sodniku in še enkrat prosi za nalog!