Program je namenjen za pretvorbo vrednosti med merskimi enotami. Program že vsebuje 10 tipov merskih enot, katerim lahko dodajamo tudi svoje. Osnovni (vgrajeni) tipi so:

 

-          Capacity                prostornina (tekočinske merske enote)

-          Currency               denarna enota

-          Length                  dolžina

-          Pressure               tlak

-          Speed                    hitrost

-          Surface                  površina

-          Temperature         temperatura

-          Time                      čas

-          Volume                  prostornina (kubične merske enote)

-          Weight                  masa

 

 

Za željeno pretvorbo najprej v polju Type izberite najprej tip merske enote. V listi dveh polj Units se pojavijo vse možne merske enote za izbran tip merske enote. V prvo polje izberemo mersko enoto iz katere želimo pretvarjati, v drugo polje pa enoto v katero želimo pretvoriti. V polji Numbers vpišemo vrednost, ki jo želimo pretvoriti. V drugem polju numbers se avtomatsko izpiše rezultat pretvorbe.

 

Dodajanje lastnih merskih enot:

 

 

Iz menija Tools izberemo Options in odpre se novo okno z dvemi stranmi. Kliknemo na stran Units, ki služi za dodajanje novih merskih enot. V polje Type vpišemo ime novega tipa merskih enot ali izberemo enega od že obstoječih tipov. V polje Unit vpišemo ime merske enote, ki jo želimo dodati. V polje Coefficient vpišemo na tri decimalke natančno količnik med osnovno mersko enoto in novo mersko enoto. (npr. med litrom, ki je osnovna merska enota, in decilirom je količnik 10) Če želimo v nov tip merskih enot dodati osnovno mersko enoto v to polje vpišemo število 1. Nazadnje kliknemo na gumb Add Unit (dodaj enoto).

Poleg tega gumba obstajajo še Remove type (odstrani tip merskih enot), Update Unit (vnese spremebo koeficienta za navedeno mersko enoto), Remove Uint (odstrani mersko enoto) in Defaults (Odstrani vse spremebe in dodatke, ki ste jih ročno vnesli).