TetraSquares-opis

 

 Podano imamo mrežo, ki je sestavljena iz 8 stolpcev in  8 vrstic.

 

 Računalnik ponudi 4 kroglice (3 rdeče in 1 modro), ki jih moramo vstaviti v mrežo, tako da gradimo kvadrate velikosti 3  3 iz rdečih krogic. Ko izberemo mesto na mreži, kliknemo tja, kjer se na vzorcu nahaja modra kroglica (modra kroglica se potem obarva rdeče ).

 

Torej kliknemo na to mesto. Če nam položaj krogljic, ki jih ponudi računalnik ne ustreza, kliknemo na krogljice in dobimo novi položaj.

 

                                

 

V Nivoju 1 imamo podanih 10 položajev krogljic in ko vse porabimo preidemo na Nivo 2 in število položajev krogljic se poveča za 10. Tako se število položaja krogljic poveča ko z enega nivoja porabimo vse položaje in z vsaki novim Nivojem se njihovo število poveča za poveča za 10.

 

Ko preidemo na novi Nivo se na mreži pojavi določeno število krogljic sive barve. To število predstavlja 19 %, vseh krogljic, ki smo jih postavili na mrežo do takrat ko smo zgradili prešli na novi Nivo. Tako se na Nivoju 43 pojavi 101 % krogljic sive barve, z sivimi krogljicami se zapolni mreža. Potem se te krogljice obarvajo rdeče in igra se konča. Vse čas igre se beleži tudi rezultat.

 

Igra pa se lahko konča tudi, ko na mreži ni več prostora kamor bi postavili krogljice.

Če željimo v tem primeru igro nadaljevati kliknemo pod ikono Game\New Game in dobimo novo mrežo. To naredimo tudi takrat, ko želimo igro začeti znova.

 

Če igro igra več igralcev, potem moramo pod ikono Game\Level nastaviti število igralcev od 1 do 8. Njihove rezultate oziroma rezultate najboljših igralcev pa si lahko ogledamo pod ikono Game\Wiew High Scores.

 

Igro zapustimo s klikom na Game\Exit.