S programom Graph3D lahko narišemo graf v dveh, treh ali štirih dimenzijah. Graf lahko potem gledamo na pet različnih načinov!

-         2 grafa vsporedno

-         z vsporednim pogledom (kot na zid)

-         s prekrižanim pogledom (škiljenje)

-         3D

-         z rdečimi in modrimi stekli (levo rdeče, desno modro)

-         z modrimi in rdečimi stekli (levo modro, desno rdeče)

-         ali pa je graf samo izrisan trodimenzionalno

 


Tako zgleda trodimenzionalni graf, če hočemo njegovo globino gledati s škiljenjem!

 

 


1.      Vsporedni pogled:

To tehniko izvedemo tako, da poskušamo gledati vsak graf s svojim očesom (levi graf z levim, desni graf z desnim). Tako dobimo občutek za globino grafa!

 

2.      Prekrižani pogled:

Ta pogled je težji kot vsporedni, saj se mora pogled križati 1/3 do ¼ razdalje pred sliko. Levo oko mora tako gledati desno sliko, desno oko pa levo sliko. tako vidimo samo eno sliko trodimenzionalno.

 

3, 4. Gledanje grafov z 3D očali:

3D očala so narejena iz dveh različnih stekl ali drugega za svetlobo prosojnega materiala. Steklo je na eni strani rdeče na drugi pa modro. Progrom omogoča pogled z obema vrstama očal, saj ima opcijo za zamenjavo baru.


S pogledom z očali slika dobi globino vendar pa ne v taki meri kot to lahko dosežemo z vsporednim ali prekrižanim pogledom.

Tako zgleda graf, propravljen za gledanje z 3D očali, ki imajo na levi modro steklo na desni pa rdeče.

 

5.      Pogled na ta način nam omogoča predstavo treh dimenzij grafa vendar pa je tu   


graf se vedno na dvodimenzionalni ploskvi.

Tako gleda 3D graf.

 

Tako prikazan graf lahko obračamo na vse smeri, lahko ga »primemo« s kazalcem miške in ga vrtimo po želji. Lahko pa to za nas stori program, če vključimo rotiranje. Tako se Graf vrti sam v eno ali v obe smeri hkrati!

 

Da si graf prilagodimo svojim željam in potrebam lahko uporabimo tudi druge barve točk in povezav med točkami. Prav tako lahko določimo debelino pik in povezav, glede na naše potrebe.

Program prav tako omogoče izpis koordinat posameznih točk na grafu in poimenovanje osi.

 

Kako narišemo graf?

 

Graf narišemo tako da v datoteko ki ima končnico 3d ali txt vpisemo koordinate v dveh, treh ali stirih stolpcih ločenih z vejico, presledkom ali obema.

Vsak stolpec predstavlja svojo koordinato v dvo oziroma trodimenzionalnem sistemu.

 

Primer vsebine datoteke:

 

 


0, 0, 0

Line Callout 2 (No Border): ta del nariše osem točk kocke 
in pa povezave med točkami
prednje ploskve in točkami zadnje ploskve

1, 0, 0

1, 1, 0

0, 1, 0

0, 0, 0

0, 0, 1

1, 0, 1

1, 1, 1

Line Callout 2 (No Border): ta del nariše drugo povezovalno črto med prednjo in zadno stranjo kocke0, 1, 1

0, 0, 1

 

0, 1, 0

Line Callout 2 (No Border): ta del nariše tretjo povezovalno črto med prednjo in zadno stranjo kocke0, 1, 1

 

1, 1, 0

1, 1, 1

 


1, 0, 0

1, 0, 1

 

 

Tako, zgleda kocka narisana s temi koordinatami.