<SPAN lang=SL> Poly

<SPAN lang=EN-US> To je program, z dvema bistvenima funkcijama. Ena je ta, da te seznani s strukturo teles v prostoru, ter njihovimi imeni. Druga pa ima nalogo, razširiti  tvoje prostorsko zavedanje. Prav gotovo sodi v skupino  matematičnih programov za učenje ob zabavi.  Angleščina je dobrodošla.

Program je sicer popolna verzija poly. Vendar avtor programa prosi, da  s prijavo spodbudite nadaljni razvoj programa. Opazil sem, da ima možnost nastavitve drugega jezika, vendar baze niso izdelane. 

 

Za vstop kliknete na Continue

Pa smo v Poly. 

 

Na levi strani je tridimenzionalna slika, desno pa  komandna plošča telesa. Na desni strani pravzaprav vse upravljamo. Zgoraj kjer je rumena piramida izberemo, kako bo telo izgledalo v prostoru, ali bo mogoče samo ravninski lik, ali pa bo kar samo kup točk. 

 


Ko smo nastavili obliko lika, se preselimo v levo okno in z se levim gumbom miške počasi premaknimo  po liku . Ta se obrne. Če miškin gumb na hitro spustimo, se slika ustavi, sicer pa se giblje naprej v smer, v kateri smo ga  zavrteli.


Še ena aplikacija je pomembna pri poly. To je kreiranje  tridimenzionalnega telesa iz površinske mreže in obratno. Desno okno Poly ima spodaj gumb katerega počasi premaknemo, na isti način, kakor smo zavrteli telo. Opazimo, da iz piramide nastane mreža.

 

To so postopki za katere si je poli vredno ogledati. Seveda vsebuje stran tudi druge oblike in barv, kakor je ta  rdeča piramida, ena od njih je :


 


V meniju File, lahko poljubno izklapljamo in vklapljamo komande, ki jih imamo v desnem polju POLY . Tridimenzionalno grafiko pa lahko v istem meniju tudi natisneš.