MIND BENDERS LEVEL A

Ključne besede: prepoznavanje števil, osnovne štiri operacije

Kratek opis: Ugotoviti je potrebno na katere šole hodijo štirje dijaki. Dana je razpredelnica, v katero z enim klikom postavimo ugotovitev, da šolar na to šole NE hodi (rdeče), z dvema pa, da hodi (zeleno). Ko je v vsaki vrstici in stolpcu en kvadrat zelen, preverimo rešitev. Na voljo so tudi namigi, ... Ker je besedilo v angleščini in ker je na voljo le ena logična uganka (v kupljeni verziji jih je mnogo več), bo igra uporabna za skupno reševanje ob pomoči učitelja.

Namestitev

  Ime datoteke: mbademo.exe

  Velikost: 1,15 MB

                  Način namestitve: poženemo in sledimo navodilom

 

                 Podroben opis                                                                               O uporabi v razredu

 

                 Nazaj na kazalo