Opisi, mnenja, ....

 22. 5. 2001: Mirko Robba, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Z velikim zanimanjem sem poslušal na MIRKu vaše predstavljanje CD-ja, za katerega sem se zelo zagrebel. Sedaj bi ga rad tudi "plačal". Opisal bom svoje izkušnje s programom MathQuiz, ki je tudi na tem CD-ju, sam pa sem ga že prej snel z WINFILES.COM.

Uporabil sem ga pri krožku v nižjih razredih osemletke. Medtem, ko so v prvem razredu le seštevali in odštevali, so ostali trenirali predvsem poštevanko. Zavzetost je bila precejšnja, saj je nagrada za pravilne odgovore igrica Spomin, k računalniškim krožkom pa pri tej starosti tako ali tako večina hodi zaradi igric. Marsikateri učenec je kmalu ugotovil, da ga pravzaprav nič ne stane, če kar poskuša. Več kot trikrat se tako ali tako ne moreš zmotiti. To je slabost tega programa. Morda bi se dalo pedagoško stvar rešiti tako, da se zbrane točke učencev zapisujejo in se med njimi vrši tekmovanje. Kdor pač samo poskuša, ima manj točk. Najbolj "zagnani in leni" pa sploh kmalu pridejo do bližnjic, kako računov sploh ni treba reševati. Uporabnost programa za učenje s tem sicer propade, vendar si ti otroci pridobijo "hekersko samozavest", češ kako so računalnik "prenesli okrog". To pa je tudi nekaj za njihovo nadaljno ljubezen do računalnika.