FREDDIE'S FRACTIONS

 

Lisjak Freddie nas bo popeljal med ulomke. Ti bodo taki, da njihov imenovalec ne bo večji od 5.

Če jih že dobro poznamo in želimo le preveriti naše znanje, kliknemo na QUIZ ONLY. Play na začetku ponudi razlago, kjer pove, da ulomek, ki ustreza 3/5 pomeni, da so označene tri želve iz skupine petih. Razlago (žal vedno enako) lahko poljubno mnogokrat ponovimo, če kliknemo na gumb Back. Ko se razlage naveličamo, s klikom na Next preidemo tja, kamor nas pripelje že klik na QUIZ ONLY.

 

Narisana je skupina objektov, nekateri so označeni. Ugotoviti je potrebno, kateri ulomek ustreza sliki. Odgovorimo tako, da z miško kliknemo nanj. Če se zmotimo, lisjak odkima z galvo in nam ponudi še eno možnost. Če še tokrat napačno odgovorimo, program sam označi pravo rešitev. Po pravilnem odgovoru s klikom na NEXT preidemo na naslednje vprašanje.

Ko rešimo 10 nalog, pride na vrsto naslednja. Tu je predstavljen ulomek, na sliki pa je potrebno označiti, koliko delov moramo vzeti.

Označimo jih tako, da nanje kliknemo. Če smo del označili pomotoma, le ponovno kliknemo nanj in ni več označen. Ko smo jih označili dovolj, s klikom na CHECK ANSWER preverimo rešitev.  Ko še tu rešimo 10 nalog, smo končali. Sedaj lahko lekcijo ponovimo, ali pa gremo na naslednjo lekcijo.