Vaje

PRAVOKOTNIK TRIKOTNIK KROG


Vnesite podatke. Če želite, da odgovor določi program, kliknite na Izračunaj. Če pa želite, da program preveri pravilnost vašega odgovora, kliknite na Preveri in vnesite odgovor. Kot odgovor lahko vnesete tudi izraz, na primer 200*50. Kliknite OK ali pritisnite Enter in če je odgovor pravilen, ga bo računalnik vpisal v ustrezno okence. Sicer vas bo še dvakrat vprašal po pravilnem rezultatu.


PRAVOKOTNIK

Pravokotnik ima stranici a in b. Kakšna je ploščina pravokotnika? Kaj pa obseg?
Stranica a: cm
Stranica b: cm
Ploščina: cm2
Obseg: cm

TRIKOTNIK

Trikotnik ima stranico a in višino va . Kakšna je ploščina trikotnika?
Stranica a: cm
Višina va: cm
Ploščina: cm2

KROG

Krog ima polmer r. Kakšna je njegova ploščina? Kaj pa obseg? Za Pi vzemi kar 3.14.
Polmer r: cm
Ploščina: cm2
Obseg: cm