Ploščine in obsegi geometrijskih likov

PRAVOKOTNIK KVADRAT TRIKOTNIK PITAGOROV IZREK KROG

Geometrija je pomemben del človekovega življenja. Že majhni otroci v svojik slikah uporabljajo geometrijske like. Mogoče ne čisto pravilne, a vseeno. Geometrijski liki so navdihovali tudi mnoge umetnike, najbolj znan je najbrž Kandinsky. Koristna pa je tudi v vsakdanjem življenju, ko moramo ugotoviti, koliko ploščic za kopalniška tla moramo kupiti, ali tapete za novo otroško sobo. Koliko vrečk semena moramo kupiti za gredico korenja.

Večinoma se v življenju srečujemo le z osnovnimi geometrijskimi liki; s kvadrati, pravokotniki, krogi ali trikotniki, redkeje pa s kakšnimi bolj nenavadnimi oblikami. Ta stran je posvečena osnovnim geometrijskim likom, in sicer njihovim obsegom in ploščinam. Preprosto povedano nam obseg pove, najmanj kako dolgo ograjo ali vrvico potrebujemo, da objamemo nek lik. Ploščina pa nam pove, koliko barve potrebujemo, da prebarvamo lik. Ali pa koliko ploščic kvadratne oblike potrebujemo, da lik prekrijemo.

V naši okolici je gotovo največ pravokotnikov: okna hiš, gredice na vrtu, list papirja. Zato začnimo z njim:

PRAVOKOTNIK

PRAVOKOTNIK

Kvadrat je tudi pravokotnik, le da ima obe stranici enaki.

KVADRAT

KVADRAT

S pomočjo geometrije pa lahko pokažemo tudi stvari, ki na prvi pogled nimajo veliko zveze z liki. Formulo za kvadriranje dvočlenika lahko lepo pokažemo le s ploščino kvadrata.

(a+b)2 = a2+2ab+b2
(a-b)2 = a2-2ab+b2
KVADRIRANJE DVOČLENIKA
Take formule najdemo že v Evklidovih Elementih.

Tudi trikotniki so v naši okolici kar pogosti: prometni znaki, strehe hiš…

TRIKOTNIK

OBSEG TRIKOTNIKA

PLOŠČINA TRIKOTNIKA

Spodnji sliki sta aktivni. To pomeni, da lahko primete poljubno točko in jo potegnete drugam. Prvotno sliko dobite s pritiskom na tipko SPACE.

Vse tri višine se sekajo v isti točki. Tej točki rečemo višinska točka. Ponavadi jo označimo s H.


Druga znamenita točka trikotnika je težišče T, ki je presek težiščnic. Težiščnice so črte, ki povezujejo oglišče z razpoloviščem nasprotne stranice trikotnika.

Težiščnice razdelijo trikotnik na 6 ploščinsko enakih trikotnikov. Trikotnika AC'T in C'BT sta enaka, ker imata enaki osnovnici in višini. Podobno dobimo tudi za ostale trikotnike. Tako ima vsak od teh manjših trikotnikov ploščino, ki predstavlja 1/6 ploščine celega trikotnika.Pravokotni trikotniki so posebna vrsta trikotnikov. Zanje velja znameniti
Pitagorov izrek: c2 = a2+ b2.
PITAGOROV IZREK

Imenuje se po grškem matematiku, ki je živel na otoku Samos. Izrek najdemo že v velikem Evklidovem učbeniku, poznali pa so ga tudi Kitajci. Morda so ti izrek sami odkrili, morda pa so - kot Pitagora - zanj zvedeli od Babiloncev, ki so imeli zelo razvito matematiko.

Izrek dokažemo na precej preprost način:
DOKAZ Vidimo, da so na obeh slikah štirje pravokotni trikotniki s katetama a in b. Torej je res c2 = a2+b2.

Obstaja pa še en zanimiv dokaz:

DOKAZ2

Najbrž najbolj zanimive pa so gotovo naloge, kjer sta ploščini navidezno enakih likov različni. Tu sta dva primera:

   Rešitev

Avtor drugega problema je predavatelj matematike v Oxfordu Lewis Carroll, ki je tudi avtor popularne knjige Alice v čudežni deželi.
   Rešitev

Nazadnje pa si oglejmo še krog. Kroge srečamo pri kolesu, avtomobilu, vse bolj popularna so polkrožna okna, oboki hiš, okrogli stebri.

KROG

Pri iskanju formule za obseg kroga ugotovimo, da je razmerje obsegov in premerov kroga pri različnih velikostih kroga konstantno. To konstanto označimo s
obseg kroga

OBSEG KROGA
Formulo za ploščino pa dobimo tako, da krog razdelimo na čim več enakih kosov. Ko jih zložimo na način,kot ga kaže spodnja slika, dobimo pri zelo velikem številu kosov "trak".
PLOŠČINA KROGA
Od tod dobimo formulo za ploščino kroga:

ploščina kroga

Hipokratovi polmeseci so še en zanimiv geometrijski lik.
HIPOKRATOVI POLMESECI
Vsota ploščin obeh lunic je enaka ploščini pravokotnega trikotnika.

DOKAZ

Krogi pa so pogosti tudi v arhitekturi in umetnosti, saj z njimi lahko naredimo zanimive vzorce.

LOKI

Tu smo si ogledali le štiri osnovne geometrijske like. Vsi vemo, da je takih primerov se veliko več. Za vse je težko izračunati ploščino in obseg. Nekaj jih lahko izračunamo s pomočjo integrala. Če znamo krivuljo opisati s funkcijo, potem lahko izračunamo njeno dolžino in ploščino lika, ki ga oklepa.

Ploščino lika pod parabolo lahko aproksimiramo s pomočjo vsote ploščin pravokotnikov, ki so včrtani pod parabolo ali pa nad njo. Govorimo o t.i. spodnjih s in zgornjih vsotah S. Spodnje vsote se s povečevanjem števila včrtanih pravokotnikov povečujejo, zgornje pa zmanjšujejo. Vedno pa je vsaka spodnja vsota navzgor omejena z vsako zgornjo vsoto, vsaka zgornja vsota pa navzdol omejena z vsako zgornjo vsoto. Imamo torej naraščajoče navzgor omejeno zaporedje spodnjih vsot in padajoče navzdol omejeno zaporedje zgornjih vsot. Obe zaporedji imata limito, ki je tudi hkrati iskana ploščina.

INTEGRAL

Za konec pa še ena zanimivost iz sveta trikotnikov. To je Kochova snežinka.
KOCHOVA SNEŽINKA

DOKAZ

Torej vidimo, da lahko snežinko pobarvamo, ne moremo pa najti dovolj dolge vrvice, da bi jo napeli po njenem robu.

Svet geometrije skriva še mnogo zanimivosti. Treba je le opazovati svet okoli sebe in odkrile se nam bodo kar same.


Bibliografija:
  1. P. Legiša: Matematika 1, Geometrija v ravnini, DZS, 2002
  2. I. Mulec, M. Strnad, T. Uran, P. Zajc: Matematika 8, DZS, 1996
  3. M. Prosen, M. Strnad: Vektorji, Merjenje v geometriji, DZS, 1999
  4. P. Legiša: Matematika, Kompleksna števila, Eksponentna funkcija in logaritem, Merjenje v geometriji, DZS, 1997
  5. R. Maroska, A. Olpp, J. Walgenbach, H. Wellstein: Presečišče 5, DZS, 1999
  6. S. Grušovnik, M. Strnad, R. Maroska, A. Olpp, C. Stöckle, H. Wellstein: Presečišče 6, DZS, 1999
  7. M. Strnad, R. Maroska, A. Olpp, C. Stöckle, H. Wellstein: Presečišče 7, DZS, 1999
  8. M. Prosen: Geometrija, Priročnik za gimnazije in druge srednje šole, Založništvo Jutro, 2002