TRIKOTNIK
Trikotnik je geometrijski lik, ki ima 3 oglišča in 3 stranice. Trikotnik je konveksna množica točk v ravnini, ki je omejena z daljicami AB, BC in CA.
[Trikotnik]Oglišča označimo z velikimi tiskanimi črkami A, B in C.


                                      ___
Dolžino stranice AB označimo AB = c.
                                      ___
Dolžino stranice BC označimo BC = a.
                                      ___
Dolžino stranice AC označimo AC = b.


Poleg stranic ima trikotnik še druge lastnosti , kot so težiščnica,višina, koti...[PRVA STRAN]