ENAKOSTRANIČNI TRIKOTNIKEnakostranični trikotnik je trikotnik, ki ima vse stranice in vse kote skladne.[enakostranični_trikotnik]
a = b = c
a = b = g = 60°
LASTNOSTI: