EKSPONENTNA FUNKCIJA

Uporaba eksponentne funkcije v praksi:

*       Eksponentno funkcijo v praksi srečamo pri glasbi. Frekvenca kvarte proti osnovnemu tonu je , kvinte , oktave . Frekvenco posameznega tona dobimo s formulo . Ki pa ima obliko eksponentne funkcije.

*       Z naslednjim primerom se je seznanil že domala vsakdo. Pri fotoaparatu lahko zaslonko ročno nastavljamo na vrednosti 1, 1.4, 2 , 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22. Količnik dveh zaporednih vrednosti se ne spreminja in je enak 1.4. 

 

In kaj je to eksponentna funkcija? To je vsaka funkcija oblike , .

Opazimo, da je eksponentna funkcija zelo podobna potenčni funkciji, katere oblika je , . Razlika med njima je, da se pri eksponentni funkciji spreminja eksponent, pri potenčni funkciji pa osnova.

 

Pri eksponentni funkciji glede na osnovo a razlikujemo dva  primera:

1.                                                                                                                    Primer:                        

Lastnosti te družine funkcij so:                                                                        Funkcija .                

*      

*       Funkcija narašča.

*       Ni ne liha, ne soda.

*       Spodnja meja funkcije je m=0.

*       Funkcija je konveksna.

*       Vse funkcije takšne oblike gredo skozi točko T(0,1).

*       Funkcija ima asimptoto y=0.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                                                                                                                Primer:                                    

*       Lastnosti te družine funkcij so:                                                                   Funkcija

*           

*       Funkcija pada.

*       Ni ne liha, ne soda.

*       Spodnja meja funkcije je m=0.

*       Funkcija je konveksna.

*       Vse funkcije takšne oblike gredo skozi točko T(0,1).

*       Funkcija ima asimptoto y=0.

 

 

 

 

 

 

Pri risanju grafa eksponentne funkcije nam pomaga splošna oblika, ki je

 

 

 

 

EKSPONENTNA ENAČBA

 

Eksponentna enačba je vsaka enačba, ki ima neznanko v eksponentu. Torej je oblike oziroma .                                    

 

Pravila za računanje:

*                                   

*      

*      

 

 

 

Literatura:

*       G. Pavlič, M. Rugelj, J. Šparovec, D. Kavka: Planum, Matematika za 2. letnik gimnazij, Modrijan založba, 2003