Slovenija

Grb, zastava in himna Republike Slovenije označujejo pripadnost Republiki Sloveniji. Uporabo grba, zastave in himne ureja zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi / Uradni list RS, Št. 67-2392/94, str.3715.

1. maja 2004 je Republika Slovenija postala članica Evropske unije. Z zastavo in himno Evropske unije izkazuje Republika Slovenija svoje članstvo v EU. Uporabo zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji ureja Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 38/2004).

Na karti Evrope poišči Slovenijo, ki je označena z rdečo piko. Oglej si sosednje države in jih poimenuj.

Na zemljevidu si oglej obris Slovenije. Razmisli, če še kje srečaš ta obris. Ali te njena oblika na kaj spominja? Oglej si merilo in legendo. Meje med državami so označene z mejnimi kamni in pogosto potekajo po rekah in gorskih grebenih. Slovenija ima 1207 kilometrov dolgo mejo. Na zemljevidu poišči Ljubljano.

Pokrajina je del zemeljskega površja z značilno zunanjo podobo. Oglej si zemljevid domače pokrajine. Natisni ga in na njem označi domači kraj.

Na načrtu Ljubljane poišči svoj dom in šolo, ki jo obiskuješ. Poišči poti, po katerih prihajaš v šolo. Oglej si merilo. Na list nariši legendo za načrt mestnega središča.

Letalska fotografija - posnetek zemeljskega površja iz letala. Isto pokrajino pogosto fotografirajo iz različnih mest, tako da se fotografije v večjem delu prekrivajo.

Na fotografiji je Ljubljana iz smeri Grosuplja. Poišči Grosuplje na zemljevidu Slovenije

Skoraj vsa slovenska naselja so fotografirana navpično iz letal.

S pomočjo letalskih fotografij izdelujejo načrte in zemljevide.

Ali se panoramski posnetek v čem razlikuje od navpičnega letalskega posnetka?

Na vrh