PLANETI

Naše Osončje sestavljajo Sonce in 9 planetov z lunami.

Vrstni red planetov: Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton

Planete delimo na notranje planete (Merkur, Venera) in zunanje planete (Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton) Planeti, ki so bližje Soncu kot Zemlja so notranji planeti, planeti, ki so od Sonca bpolj oddaljeni kot Zemlja, so zunanji planeti. Planeti se lahko nahajajo v opoziciji ali konjunkciji.

Notranji planeti -- Notranja planeta nista nikoli v opoziciji, ampak le v konjunkciji - spodnji in zgornji. V spodnji sta takrat, ko sta med Zemljo in Soncem, v zgornji pa tedaj, ko sta na nasprotni strani Sonca koz Zemlja.

Zunanji planeti -- Ko je zunanji planet na isti strani Sonca kot Zemlja, pravimo, da je v opoziciji. V konjunkciji je tedaj, ko je na nasprotni strani Sonca kot Zemlja.