GIBANJE LUNE

Zemlja im stalno spremljevalko Luno, ki jo obkroži v približno 27 dneh. Ravnina Luninega tira je glede na ekliptiko nekoliko nagnjena. Ker tudi Zemlja kroži okoli Sonca, se medsebojnoi položaj Sonca, Lune in Zemlje ponovi približno vsakih 29 dni. Luna se tako kot Zemlja vrti okoli svoje osi. To vrtenje je usklajeno z gibanjem Zemlje, tako, da nam Luna kaže vedno isto stran. Luno vidimo zato, ker jo osvetljuje sonce. Za opazovalca na Zemlji se videz Lune spreminja. Govorimo o Luninih menah. Te so posledica kroženja Lune okoli Zemlje. Najbolj znani meni sta ŠČIP -- polna Luna in MLAJ -- Luna ni vidna.