ENOTE ZA RAZDALJE V ASTRONOMIJI

Svetlobno leto

Svetlobno leto je razdalja, ki jo svetloba prepotuje v enem letu. (sv. leto)

Astronomska enota

Astronomska enota je povprečna razdalja med Zemljo in Soncem. (1 a. e. = 150 000 000 km)

Parsek

Parsek je razdalja, iz katere bi videli 1 a. e. pod zornim kotom 1 ločne sekunde. (1 parsek = 1 pc = 3,26 sv. let)