DELTOID

Kaj je deltoid?

Deltoid je osno someren štirikotnik, kjer gre somernica skozi nasprotna oglišča. Deltoid je štirikotnik z dvema paroma enako dolgih sosednjih stranic (a=b, c=d). Daljici, ki vežeta nasprotni oglišči kvadrata, imenujemo diagonali, ki ju označujemo z e in f. Diagonali e in f se sekata pravokotno. Somernica deltoida razpolavlja dva notranja kota, druga dva kota pa sta med seboj skladna .

Kako izračunamo obseg?

Obseg lika je dolžina sklenjene črte, ki omejuje lik. Izražamo ga z merskim številom in dolžinsko enoto.

Obseg deltoida je enak dvakratni vsoti dolžin sosednjih stranic.

                      

Kako izračunamo ploščino?

Ploščina lika je enaka velikosti ploskve lika. Izražamo jo z merskim številom in ploščinsko enoto.

Ploščina deltoida je enaka polovici produkta njegovih diagonal.