HIPOTETIČNI SILOGIZEM

Z dvema pogojnikoma lahko sklepamo na naslednji način:

Če bom zjutraj zaspala, bom zamudila vlak.

Če bom zamudila vlak, bom zamudila šolo.


Sklep: Torej, če bom zjutraj zaspala, bom zamudila šolo.

 

V logiki rečemo takemu sklepanju hipotetični silogizem.

Shematski zapis pravila:

Če A, potem B

Če B, potem C

Če A, potem C


NAZAJ na uvodno stran